Zabiegi Bowena

Techniki Bowena

Zabiegi Bowena polegają na wykonywaniu delikatnych, bezuciskowych ruchów kciukami oraz palcami dłoni na mięśniach, ścięgnach, więzadłach oraz tkance łącznej. Ruchy te wprawiają wymienione partie ciała w wibracje, które dochodząc do mózgu inicjują proces samoleczenia organizmu. W cza­sie tr­wa­nia zabiegu  wy­ko­nu­je się nie­wie­le ru­chów. Technika ta opiera się na zasadzie „im mniej tym le­piej”, a jej roz­sze­rze­niem jest za­sa­da „im bar­dziej cho­ry pa­cjent, tym mniej ru­chów pod­czas se­sji”. Metoda ta jest całkowicie bezbolesna i nie wywołuje żadnych efektów ubocznych.

Cele terapii

Głównym celem te­ra­pii jest przy­wró­ce­nie rów­no­wa­gi ca­łe­go or­ga­ni­zmu. Jednak pomaga ona także w leczeniu i spowalnianiu postępu różnych chorób. Zabiegi Bowena idealnie sprawdzają się przy kontuzjach sportowców. Pomagają także przy napadach astmy oraz ratują Pacjentów w fazie szoku.

Dla kogo jest ta terapia?

Z zabiegów Bowena mogą skorzystać wszyscy bez względu na wiek, płeć oraz rodzaj i stadium choroby. Techniki te pomagają w:

 • bólach głowy, karku, stawów,
 • wadach kręgosłupa,
 • zespole cieśni nadgarstka,
 • schorzeniach bioder,
 • cho­ro­bach neu­ro­lo­gicz­nych: udarach, MPD, chorobie Par­kin­sona, SM,
 • astmie i rozedmie płuc,
 • alergiach,
 • obniżonej odporności,
 • migrenach,
 • zapaleniu zatok,
 • epilepsji,
 • problemach z miesiączkowaniem i płodnością,
 • do­le­gli­wo­ściach w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­wych,
 • problemach trawiennych,
 • pro­ble­mach krą­że­nio­wych,
 • zaburzeniach psychologicznych,
 • zespole chronicznego zmęczenia,
 • fi­bro­mial­gii i mia­ste­nii,
 • chorobach układu moczowego.